Vytváranie ovládacích prvkov v Editore dialógových okien

Pre pridávanie ovládacích prvkov do vášho dialógového okna použite Panel nástrojov z editora dialógových okien Basic.

  1. Pre otvorenie Panela nástrojov, kliknite na šípku vedľa ikony Vložiť ovládacie prvky na paneli nástrojov Makier.

  2. Kliknite na nástroj v paneli nástrojov, napríklad na Tlačidlo.

  3. V dialógu natiahnite tlačidlo do želanej veľkosti.

Please support us!