vytváranie dialógových okien Basic

  1. Zvoľte Nástroje - Makrá - Usporiadať dialógové okná, a potom kliknite na Nové.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. Kliknite na Upraviť . Otvorí sa editor dialógových okien Basic obsahujúci prázdny dialóg.

  4. Ak nevidíte Panel nástrojov, pre jeho zobrazenie kliknite na šípku vedľa ikony Vložiť ovládacie prvky. Panel nástrojov bude potom zobrazený.

  5. Pre vytvorenie ovládacieho prvku kliknite na nástroj a potom ho pretiahnite do dialógu.

Please support us!