Zmena vlastností ovládacích prvkov v dialógovom okne editora

Môžete nastaviť vlastnosti ovládacích prvkov, ktoré chcete pridať do dialógu. Napríklad môžete zmeniť farbu, názov a veľkosť pridaného tlačidla. Väčšinu vlastností ovládacích prvkov môžete meniť počas vytvárania alebo úpravy dialógu. Napriek tomu niektoré vlastnosti môžete meniť len raz.

Ak chcete zmeniť vlastnosti ovládacích prvkov v režime návrhu, kliknite na ovládací prvok pravým tlačidlom a zvoľte Vlastnosti.

Please support us!