Xuruuraasine

Xuruuraasine qoolu waati kiiro, nna giggishshu ofollo, hulfo, qaccenna caccafoota leellishshanno. Ajo horoonsidhe kuri baala xuruuraasinete aana soorrate dandaatto.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Qineessote Giggishshuwi

Ajo horonsi'ratenni xuruuru aana, woy baalante doorantino borro guffara, xaa borro gufora giggishsho qineessi.

Setting Indents, Margins, and Columns

Ajicho horoonsidhe xaa gufora woy baalante doorantino hulfamme nna gatoqaccuwa xawisa dandaatto.

Please support us!