Bixxilluwanna Kiiro somate Gaxa

Bixxilluwanna Kiiro somate gaxi kiiro uyinoonni borgufota, qoleno borgufootu aante soorranna babbaxxitino borgufo deerra tirate soorrate gano assishshoota amadino.

Kiiro Cufi

Xaa borgufo woy doorantino borgufo giddo kiiro woy bixxiluwa cufanno.

Icon Numbering Off

Kiiro Cufi

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Bido

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Bido

Cinaancho bixxilluwanni Mitto Deerra Ledanno

Borgufubba cinaancho bixxilluwanni mitto deerra alira shiikkanno. Kuni wirrisu kiirote woy bixxillete borro giddo heeriro calla leellanno.

Bido

Cinaanchobixxilluwanni Mitto Deerra Ledanno

Cinaancho bixxilluwanni Mitto Deerra Xeisi

Borgufubba cinaancho bixxilluwanni mitto deerra worora shiikkanno. Kuni wirrisu kiirote woy bixxillete borro giddo heeriro calla leellanno.

Bido

Cinaancho bixxilluwanni Mitto Deerra Xeisi

Kiramantinokki Eo Surki

Kiro nookkiha borgufo surkanno. Noo kiiro digodda"antanno.

Bido

Kiiro noyikki Eo Surki

Alira Milleessi

Positions the selected paragraph before the one above it.

Bido

Alira milleessi

Worora Milleessi

Positions the selected paragraph after the one below it.

Bido

Worora Milleessi

Cinaancho bixxiluwanni Alira harisi

Borgufo baala umise Cinaancho bixxiluwanni alira aantanno borgufowa harisanno. Kuni wirrisu kiirote woy bixxilluwa borro aana ikkiro calla leellanno.

Icon Move Up with Subpoints

Cinaancho bixxiluwanni alira harisi

Cinaanchobixxiluwanni worora harisi

Borgufo baala umise Cinaancho bixxiluwanni worora aantanno borgufowa harisanno. Kuni wirrisu kiirote woy bixxilluwa borro aana ikkiro calla leellanno.

Icon Move Down with Subpoints

Cinaancho bixxiluwanni worora harisi

Kiiro Wirro hanafi

borrote kiiro wirro hanafanno. Kuni leellannohu wirrisu kiirote woy bixxillete borro aana ikkiro callaati.

Icon Restart Numbering

Kiiro Wirro hanafi

Kiirishsha

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon bullet list

Bixxiluwa Fani/Huni

Please support us!