Boro uduunu qooxora xaaxa

Boro uduunu qooxora xaaxate

 1. Uduune fili.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab to choose the wrapping style that you want to apply.

  Xaa xaaxate akkata bixxiletenni leelishi.

Xaaxato jajja baddate

 1. Uduune fili.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab.

 1. Hasirato doorsha suwisi

 2. EeeQiphi Assi.

Girafishu xaaxa harihsu soorate.

Boro xaaxato qooxeesi suude soora dandaato.

 1. Girafisha fili, qiniteeni qiphi assi, hakiini Xaaxa - Buuxishi Harishu qiphi assi.

 1. Uduune missile hoaro xuruurohoroonsiri, hakiini loosu aana hosiisate biddo qiphi assi.

 2. Xururu buuxishi xulaalo cufi xuruuru vuuxisha.

Please support us!