Borrote Bortajera qaale faashsha Injaawa -Hasiishsha

Qolte qolte horoonsi'ratto qaalla LibreOffice umi loosaansunni gudanno gede hasi'rittoro hakkonni akata injaawa assate hakkiisa'ino taashsho assa dandaato, hasi'rittoro gambba assinoonni qallata xaa dirto.

uduunnuwwa -umi taashsho Doorsha-Qaalu Tashsho doorte Aantanno doorshshuwwa giddonni hiitteeno doori:

Ledde Fano dargi Fikiima eessate

Fanodarga ledi fili.

Qaagishshu Bido

Fano dargi fikiimi ledamannohu aananno qaali umi akata umi-gudi qaali gedensaanni borreessittorooti-Dargu. Fikiimi cifamanno aananno fikiimi badaancho uurrinshu malaati woy haaro xuruuri fikiimi gedeeha ikkiro.


Adhi qulfera tiro aate

Hedo uyinoonni qaale adhate adhi horoonsi'ratanni dirtotenni qulfe doori.

Fikiimuwwayiha aja kiiro filate

Use the Min. word length box to set the minimum number of characters a word must have to be collected into the list.

Filantino qaallate geeshsha filate

Doorsha dandiiweelsi bortaje cufatto woyite, hooli qalla gamba assinoonnita dirtotenni xa dirto hornyaamete.

Now the list is also valid for other documents that you open. When you close the last LibreOffice document, the word list is deleted.

Buuxi saaxine dandiiweelsittoro, dirto horouyitannohu xano bortaje fa'nantu geeshshaa tilla.

Qaallate dirto xanoo LibreOffice kifilenni roore heedhanno gede hasi'rittoro, suuqi bortajete gede, konni woroonni noo, Kifile giddo xawinsoonni garinni.

Qaalu dirto hakki sa'ino kifillara horoonsi'rate.

Qaagishshu Bido

Umikkini loosi fidalaante buuxaanchi dandiiweeliro, qaalla egma'tinoti fidali aantete buuxaanchinni calla gamba litanno.


Qaallate dirto horoonsi'ri duuchanka woyite hanagate tiranino gambooshsha tekni kale qaalla qaallate taashsho akatira.

  1. Fani borrote bortaje amadinoha qaalla ati qaallate taashshora hasi'ratto yaatto amadinoha.

    Qaalla gudate fuuli qaalla gamba assanno.

  2. Dirtate giddonni baala woyi ikkitiyota shiima doori.

  3. +C horoonsi'ri filantino qaalla baala galchate kilippiboordete widira kilippiboorde haaroo bortajera qa'misse suqi qa'misse suuqi maqiishshu dirto gamaba assinoy qaallata afi'rate Hakkiinni fana dandaatto maqiishshhu.

    Dirto hoodeteno umiloosaansunni qaalla gamba assa dandaatto, konni daafira qaalu taashsho hanaffanno firantino qaalla woronni.

Please support us!