Borrote Bortajera Qaalla gumula

LibreOffice xaa kifile giddo duuchahige horonsi'ratto qaalla gamba assate horoonsiri gamba assinoonni qaaliha umi saase fidale borreessatto woyite, LibreOffice umiloosatenni qaalla gumulamo.

Tayippe assootto sase fidale ledo xaadanno umitaashshaancho qaaggo giddo mittu aleenni ikkino qaali nooro xiiwate hajajo tayippe assi +Giggishsha noo qaalla doyissate Gurcho ragira deyissate +Giggishsha +Shifti qulfe.

Qaalu gumulo Adhate/Hurnate

Qaalu gumulo cufate

  1. Umitaashshu doorsha- qaalu gumulo uduunnuwa doori.

  2. Uncheck Enable word completion.

Please support us!