Farletwini garaafisha eesi

  1. Grraatisha eessa hasiratowa, bortajete aana qiphi assi.

  2. Choose Insert - Image - From File.

  3. Girratishu fayle eesa hasiratote bayicho wori hakiini Fani qiphi assi.

Gadetenni eesooto giraafisha alee borigufo qiphi assitowa mereersi.

Giraafishsha Eessa

Eessa Giraafishsha cibboolu giddonni goshooshinni-nna-Dirrisinni

Iskaane ikitino misile surki

LibreOffice Loosi woy Maala'lisinni Graafishsha Eeessa

Calc soro Borrote bortajera Eessa

Please support us!