Giraafishsha Eessa

Borrote bortaje giddo giraafishshu coye eessate bae doogga no.

Farletwini garaafisha eesi

Eessa Giraafishsha cibboolu giddonni goshooshinni-nna-Dirrisinni

Iskaane ikitino misile surki

LibreOffice Loosi woy Maala'lisinni Graafishsha Eeessa

Calc soro Borrote bortajera Eessa

Please support us!