Horonsi'raancho-Tiramino Mashalaqqishaano

Hasi'ratto geeshshi batinye horonsi'raanchu-tiramino mashalaqqeshaano kalaqa dandaantto

Horonsi'raanchu-Tiramino mashalaqqishaancho kalaqate

 1. Qaale woy horonsi'raanchu firamino mashalaqqishaanchira leda hasir atto qaalla fili.

 2. Eessi - Lekkaallidi xawishshubanna shaubba-Biblograafete Eo doori.

 3. Mashalaqishaanchu saaxinera aane noo Haaroo Horonsi'raanchu – Tiramino mashalaqqishaancho kisi.

 4. Su'mu saaxine giddo mashalaqqisaancho su'ma borreessite EE kisi.

 5. Haaroo mashalaqqishaanchora filloonni qaalla ledate Eess Kisi.

 6. Eessi kisi.

Horonsi'raanchu-woyyeesso mashalaqqishaancho Eessate

 1. Mashalaqqishaancho eessa hasi'rattowa bortoje kisi.

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Hasi'roottota aye doorshuwwa kisi.

 2. EeeQiphi Assi.

Please support us!