Biblograafe kalaqa

Biblograafe bortajete giddo maqishsho horoonsi'rootto loossa dirtootio

Biblograafete mashalaqqe kuusa

LibreOffice biblograafete daati xinti woy mitte bortaje giddo biblogiraafe mashalaqqe kuusanno.

Biblograafete Daatixinti giddo mashalaqqe kuusate

 1. Udunnuwa - Biblograafete daatu xintadooro

 2. Choose Data - Record.

 3. Biblograafete eora biblograafete Su'ma haranchu su'mi saaxine giddo borreessite, hakkiinni gattino saaxinno.

 4. Biblogiraatete daati xinti xullaallo cufi.

Mitte bortaje giddo biblogiraafete mashshaqqe kuusate

 1. Bortajekki giddo biblograafete mashalaqqe wora hasirattowa kisi.

 2. Eeessi - lekkaallidi xawishshanna shaubba Biblograafete Eo doori.

 3. Bortajete amadonni doorte ka'e Haaro kisi.

 4. Biblograatete eora Su'ma haranchu su'minni borreessi.

 5. Select the publication source for the record in the Type box, and then add additional information in the remaining boxes.

 6. EeeQiphi Assi.

 7. Eessi biblograafete eo hasaawi giddo,Eessi kisi, hakkiinni , and then Cufi.

Qaagishshu Bido

Borro ha'noonni maxaaffa amaddino eota bortaje suuqatto yannara,wole ise gede ikkite maareekkantinota bayichonko bortajete maaxantino bare giddora e'e suuqantanno.


Bilograatete daatuxintinni Biblograaete eo eessa

 1. Bortajekki giddo biblograafete mashalaqqe wora hasirattowa kisi.

 2. Eessi - Lekkaallidi xawishshubanna shaubba-Biblograafete Eo doori.

 1. Biblograafete daatu xintinni fili.

 2. Harancho su'ma saaxine giddo eesse hasi'ratto biblograatete su'ma doori.

 3. Eessi kiss hakkiinni Cufi kisi.

Please support us!