Badantino qaalla fooqishsha gorgadha

Badantino qalla fooqishsha garadha borrokki umiloosaansunni fooqantinoronna ikkiyo fooqishshi bushshiyoha ikkiro woy horo fooqantannokki qaalla badate, hasi'rittoro hatte qaallara fooqishsha cufa dandaatto:

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. Horonsi'raanchu tiramino dirto giddo hajajishsha filte, hakkiinni Muccassi kisi.

  Dirto mullicho ikkituro, hajajishsha kalaqate Haaroo kisi.

 3. Qaalu saaxine giddo fooqishshunni bada hasi'ratto qaale, taalo ikkanno malaatinni (=) dukkisa-minoha, lawishshaho "pretentious=" borreessi.

 4. Haaroo kisse, hakkiinni Cufi kisi.

tip

Qaale ranketenni fooqishshunni badate, qaale fili, Suudishsha - Fikiima doori Borrangichu giggishsho kisse, "None" afuu saaxine giddo fili.


Mite mite qaalla LibreOffice fooqu gede la"anno baxxitino fikiimuwwa amaddanno. Togoo qaalla fooqantann-okki gede hasi'rittoro, filu malaati eannowa fooqishsha gargaranno fila malaate eessa dandaatto:

 1. Konninni aane noo garinni loosi (CTL) afuubba xurqa borro ofollo fila akata dandiiweelsi - Afuubba qinishsha - Afuubbanna Dandiiweeltinota buuxi xurqa borro ofollo (CTL)doori. EE kisi.

 2. Wirsa fooqishshu lellanno kkiwa wori.

 3. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

  Mitteegge filu fikiimi eeiro, CTL Marro higge reqeccishsha dandaatto. CTL irkishshi fila fikiima eessatella hasiisanno.

Please support us!