Fooliishshote su'manna kiiro umaallote woy lekkaallote giddo eessa fooliishshote

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

Fooliishshote ummar Borgufote Akata kalaqate

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. Akatu saaxine giddo fooliishshote ummara horoonsi'rate hasi'ratto fooliishshote akata fili-lawishsho "Umaall 1".

 3. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, "1,2,3...".

 4. Hoodete fanu dargi daanno “Fooliishsho Borreessi saaxinete albaanni.

 5. Gedensaanni giddo fano darga eessi saaxine.

 6. EeeQiphi Assi.

Fooliishshote su'manna kiiro umaallo woy lekkaallo giddo eessate

 1. Bortajekki giddo fooliishshote ummara tirootto fooliishsho umma poolishsho akata loosaansi.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Umaallo woy lekkaallo kisi.

 4. Doorieessa - Bare - Wole, Hakkiinni hakkiinni loosaancho fincaancho qiphi assi.

 1. Borreessi dirto giddo "fooliishsho" nna Suudishshu dirto giddo "fooliishsho su'manna kiiro" kisi.

 2. Eessi kiss hakkiinni Cufi kisi.

Baalu qooli aana noo umaalli xaa qooli akata horoonsi'rannohu fooliishshote su'manna kiiro umiloosaansunni reqicci asanno.

Please support us!