Umisuwwatenna lekkaallisawwate daafira

Unisuwwanna lekkaallisuwwa borro woyi giraafishsha woratto yannara aleenna woroo lellanna dargaati umisanna lekkaallisa xanoo qooli akatira worantino. Mittu dani akata horoonsidhanno qoolla hiittino. umiloosiisatenni umisuwwa woyi lekkaallisuwwa eessittoro umiloosiisatenni adhitanno umishshu fooliishsho giddo lek kishshunna umishshu borrora Bareessa dandaatto.

Qaagishshu Bido

BartajeXaa qooli akati derru bare aana reqcci yino.


Umisanna lekkisa HTML bortajubba giddo

Gama lekkisanna umisa doorshi HTML bortaje giddono heedhanno umisanna lekkisa HTML nni diirkisantanno, kunni baycho addi badaancho fushshi hakko soroowete leeltanno. Umisanna lekkisa HTLM bortaje giddonni fultannohu weebe worate raga dandiinsiro callaati.Galagalte taji borro LibreOffice lekkisanna umisa garunni leeltanno, baala eessootto bareno konne e'anno.

Please support us!