Qara Bortajubbanninna cinaancho Bortaj baani loosa

Bortajuwwa Qara bortaje, duuchcha fooliishsho afi'riyoha lowo bortaje gedeha loosatto gede kaa'lannohe Qara bortaje borreessaanchu fayile mittu mittu LibreOffice hanqafanchi. Gede la"antanno Mitte mittenti faylla cinaancho bortaje yaamantanno.

Qara bortaje kalaqate

 1. Aane noorini mito assi:

 1. Haaroo Qara bortaje kalaqqaa noottoha ikkiro, hasaanchu giddo umi eo mitte borro ikka noosi balaxishshu xawishsha borreessi woyi ikkitiyo borro eessi kuni cinaancho bortajubba la'atto woyite qara bortaje giddo noo akata mucciassitto gedensaanni.

 2. Soorramino akata la"ata kaa'sanno Hasaanchu giddo qara bortajubbara (umiloosaansunni fana noosi, Faniyokkiro kayinni fanate F5 xiiwi),Eessi biddo kisse amadde, konninni aane noori giddonni mitto assii:

 1. Fayile - Suuqi Doori.

Qara bortaje muccamate

Use the Navigator for rearranging and editing the subdocuments in a master document.

Icon

Qara bortaje giddo lekkaallo xawishsha haaroonsate, Hasaanchu giddo lekkaallo xawishsha filte, hakkiinni Haaroonsi bido kisi.

Qaagishshu Bido

uduunne xiyyote gedeeha woyimisile qara bortaje giddo eessatto woyite, “ra qoola" uduunnicho dagaaddooti. Hatto assattonkunni, dagacho Suudishshu -(Uduunnudana) – Borreessi giggishshu qooli aana "fooliishshte" worite, hakkiinni uduunnuwwu ofollo hossittenna haawiitto dirto Saaxine giddo "Qoola Eessi" xaaddora wori.


Mitte mittenta cinaancho Bortaje Haaroo qoolira Hanafate

 1. Mitte muttonti cinaancho bortoje mittu dani coyifooliishshote akata horosira nno umaallishshinni hanaffannota adda assi lawishsho "Umo 1".

 2. In the master document, choose View - Styles, and click the Paragraph Styles icon.

 3. "Umo1" qiniite kisse ka'e Woyyeessi doori.

 4. Borrote hurrishshi giggishsho kisi.

 5. Taubbate qarqarira, Eessi filte, hakkiinni Borreessi saaxine giddo "Qoola" fili.

 6. Mitte mittenti cinaancho bortaje mango qooli aana hanaffara hasi'raattoha ikkiro, Qoolu Akati ledo filite, saaxinete giddo "Qiniite qoola" fili.

 7. EeeQiphi Assi.

To Export a Master Document

 1. Fayile - Gobbara Fushshidoori.

 2. In the Save as type list, select a text document file format and click Save.

Qaagishshu Bido

Cinaancho bortajubba kifillate gede gobbara fultanno kifilla gargadha hoogatenna hoolate mullicho borro bartaje kifilla noyikkita hasi'rittoha, Ikkiro Suudishsha - Kifilla horoonsi'ri.


Please support us!