Lekkaallootu giddo qoolu kiiro eessa

Bortajekki lekkaallo giddo qoolu kiiro bare qarriweelo eessa dandaatto lekkaalloteno qoolu kiirishsha leda dandaatto, Lawishshaho,"Qoola 9se 12nnihu" giddo

Qoolu kiiro eessa

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Eeessi - Baruwwa - Qoolu kiirodoori.

Hasi'rittoro, qoolu kiiro bare borreessattohu gede dira dandaatto.

Ledde Qoola kiiri Ledate

  1. Qoolu kiirora albaanni bare kisi,qoola borreessite fano darga eessi, barete >badheenni kisi, fanodarga eessi hakkiinni,Borreessite wole fano darga eessi.

  2. Eessi- Baruwwa - Qoola kiiri Doori

Umisuwwatenna lekkaallisawwate daafira

Doorooshshu Qooli Akatta wo'munna Mangoo qoolla aana

Xaa qooli aana irki'ratenni qoolu akata

Fooliishshote su'manna kiiro umaallote woy lekkaallote giddo eessa fooliishshote

Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Please support us!