Sufantino qoolla qoolu kiiro eessa

Bare horoonsi'ratenni aane noo qooli kiiro qarriweelo eessa dandaatto.

Qoolu kiiro leltannohu aantino qoolla heedhuro callaati.

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Wirsa lekkaalloonni worte bare - eessa - doori.

  3. Barete hasaawi giddo, Bortajete fincaancho qiphi assi.

  4. Click 'Page' in the Type list and 'Next page' in the Select list.

  5. Kiirshshu akata Suudishsha diri giddo qiphi assi.

    Suudishsha diri giddo ‘Borro' doorittoro Hornyu saaxine giddo worootto bare borro cava e'anno.

  6. Bare qoolu kiiro ledo Eessateeessa qiphi assi.

Lekkaallootu giddo qoolu kiiro eessa

Please support us!