Barre borrote widira

Soorra bare yannisantannokki gede hegere borrora soorra dandaatto,Bare borrote widira soorritto gedensaanni. Borro barete widira qola didandaatto.

  1. Buuxishshu-Musobare dooranna.

  2. Baxxiyohunni qa'misabuuxishsha doora.

  3. Suudiweelo bare Doorshu diri, giddo qiphi assi EEhakkinni qiphi assi.

Please support us!