Doorooshshu Qooli Akatta wo'munna Mangoo qoolla aana

Bido

LibreOffice umiloosaansunni doorshu qooli akata wo'mu (gura) nna mango qoolla (qiniiti) bortajekki giddo loosaansa dandaanno. Lawishshaho; babbaxxino umaallishshanna lekkaallishsha wo'munna mangooqoolla aana lellishate horoonsi'ra. Dandaatto. Xaa qooli akati loosu dargi qaccera deerru gaxi giddo leellino.

Doorooshshu Qooli akata Qineessate

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Qoolu akatta dirto giddo, "Gura Qoolla" qiniite kisse Wayyeessi doori.

  3. Qineessaancho giggishsho kisi.

  4. Aananno akati saaxine giddo “Qiniiti Qoola" filte, hakkiinn EE kisi.

  5. Qoolu akatta dirto giddo, “Qiniiti qoola" qiniite kisse Woyyeessi doori.

  6. Aananno Akati saaxine giddo "Gura Qoola" filte, hakkiinni EE kisi.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Tugote Bido

If you do not want to have a header or a footer on the title page of your document, apply the "First Page" style to the title page.


Attamamino Mullicho Qoola Murrisate Roorrera

Bortajekki giddo lame mullicho woy wo'ma qoolla mimmito aantuha ikkiro, borreessaanchu gadetenni mullicho qoola eessanno, Umiloosaa Nsunni hakkuri kalaqantino mulloota qoolla attamamatenninna PDE widira fulatenni hoola dandaatto

  1. Choose - LibreOffice Borreessaancho - Attami doori.

  2. Umiloosaansunni eino mulloota qoolla buuxi malaate attamishshunni buni

Please support us!