Qaalla Huna Horonsi'raamhu-Tiramino Borqaallanni

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids.

  2. Horonsi'raanchu tiramino borqaalla muccassa hasi'rattoha Horoonsi'Raanchu - Tiramino dirto doori hakkiinni Muccassi kisi.

  3. Qaallate dirtonni huna hasi'ratto qaale fili, hakkiinni huni kisi.

Please support us!