Qaalu Kiiro Deerru gaxi Bare

Bortajete giddo qaallate kiiro nna doorshu tenne bare giddo deerru gaxira leellanno. Lameege-kisa qaalu kiiro hasaawafantanno, hakkuno ledote bortaje isitasitikise leellishanno.

Please support us!