Umaallo Surki

Umaalluwa Suudisha - Qoola - Umaallu giggishshi qooli aana dandeessamiro HTML bortaje umaallo leellishanno.

Please support us!