Yanna

Xaa yanna barete gede surkanno. Yanna loosikki amuraatira amuraatu qineessubba wiinni suwashshu garinni haarantino. Qixxisantino yannate suudishi loosiisamino, hakkuno F9 assiishshi qulfenninni yanneessama didandaanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Field - Time


Babbaxitinot Yannate suudhishsha gaamate, taalo yannate daata egennate, Surki - Barubba - Wole doori nna Barubbate hasaawi giddo hasirootto soorrubba loosi. Ledotennino, Ayee yannarasurkantino yannate bare suudishsha Muccisi - Barubbadooratenni soorra dandaatto.

Please support us!