Barra

Xaa barra barete gede surkanno. Gadete barri suudishsha horoonsiranno, nna barru umisinni diyanneessamanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Field - Date


Babbaxxinoha barru suudishsha tirate hasirittoro, woy barru umisinni yannessamate, Surki - Barubba - Wole barete hajajo surkate nna Barubbate hasaawi giddo hasirootto qineesubba loosate doori. Noo bare barri suudishshi ayee yannara Muccisi - Barubbadooratenni soorrama dandaanno.

Please support us!