Cinaancho bixxilluwanni Mitto Deerra Xeisi

Borgufubba cinaancho bixxilluwanni mitto deerra worora shiikkanno. Kuni wirrisu kiirote woy bixxillete borro giddo heeriro calla leellanno.

Bido

Cinaancho bixxilluwanni Mitto Deerra Xeisi

Please support us!