Xiyyubba xaadisooti

Lame xiyyubba mereeri xaado tayisanno. Doorantino xiyyonni gawalote xiyyo geeshsha noo xaadishsha calla tayisa dandaatto.

Bido

Xiyyubba xaadisooti

Please support us!