Doorshu Gara

Cinaancho mayino giddonni doorshu gara doori: rosaminoha doorshu gara , woy doorshu gara ittisi.

Tene hajajo injeesate...

Muccisi - Doorshsha Gara dooriMuccisi - Doorshsha Gara doori


Rosantino dorshu gari giddo, haammatu xuruuri borro doora dandaatto qoleno xuruuru jeefo.

Tayshu doorshi gari giddo, borronniha shooli midaadu tayishsha doora dandaatto.

Please support us!