Yanneessi

Yannate garinni soorrantanno amado muli woyi xaa bortaje dana yanneessi woy haroonsi, qolte barenna mashalaqqishaanchono hattonni.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne - Yanneessi doori


Baala Yanneessi

Xaa woy muli bortaje giddo baalanka xaadisaancho,bare, Mashalaqqisaancho, amadote furchonna, qoolu suudisamme yanneessi woy haroonsi.

Bare

Xaa bortaje giddo baalante bareta amado yanneessi.

Xaadisaancho

Xaa bortaje giddo xaadisaancho yanneessi.

Xaa Mashalaqqishaancho

Xaa mashalaqqisaancho yanneessi. Xaa mashalaqqisaancho yineemmohuno wirsu aanaho nooho.

Baala Mashalaqqisaanchonna Shae

Muli bortajera baalanta Mashalaqishaanchonna furcho yanneessi woy haaroonsi. Balaxxe tenne hajajo horoosirittokki wirsa mashalaqqishaanchu woy shaete giddo wora dihasiissannohe.

Baala Soro

Xaa bortaje giddo soro yanneessi.

Qoolu kiiro Suudisa

Bortajete giddo qoolu kiiro suudisamme soorri/woyyeessi qolteno Deerru Gaxi aana leellinshanni xaphooma qoolu batinye galagalte shallagi.

Please support us!