Line Numbering

Adds or removes and formats line numbers in the current document.

note

HTML suudishshi giddo xuruuru kiiro diheedhanno.


Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

Kiiro soma leellishi

Xaa bortajera xuruuru kiiro wori

Illacha

Xuruuru kiiro somera akatta qineessi

Fikiimu Akata

Horoonsirate hasirootto xuruuru kiirora suudishshi akata doori.

Suudisa

Select the numbering scheme that you want to use.

Ofolla

Xuruuru kiiro hiikko ikkitara hedoottoro doori.

Fooqisa

Xuruuru kiironna borrote mereero agurate hedootto foonqe jilba eessi.

Lamunna aliidiri mereero heeranno badooshshe

Xuruuru kiirora kiira dandiinanni badooshshe eessi.

Badaancho

Kiirranni badooshshi mittunni roorannoha ikkiro xuruuru kiiro mereerira leellishate badaancho fikiima eessa dandaatto.

Borro

Badaanchu gede assite horoonsira hasirootto borro eessi.

Mitto mittonka

Xuruuru kiiro badaanchu mereerira agurate eessi.

note

Badaancho leellinshannihu kiiro uyinoonnikki xuruuri giddo callaati.


Kiiri

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Fano xuruura

Xuruuru kiiro giddo mullicho borgufo eessi.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Baalanka haaro qoola galagalte hanafi

Bortajete giddo mittu mittunku qooli umi aana xuruuru aana kiiro soma galagalte hanafi.

Please support us!