Baala Mashalaqqisaanchonna Shae

Muli bortajera baalanta Mashalaqishaanchonna furcho yanneessi woy haaroonsi. Balaxxe tenne hajajo horoosirittokki wirsa mashalaqqishaanchu woy shaete giddo wora dihasiissannohe.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


Please support us!