Xaa Mashalaqqishaancho

Xaa mashalaqqisaancho yanneessi. Xaa mashalaqqisaancho yineemmohuno wirsu aanaho nooho.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne- Yanneessi - Xaa Mashalaqqishaancho doori


Qolte ka'e mashalaqqisaancho giddo woy furchote aana qiniiteenni qolte qiphisa dandaatto,antete, Mashalaqqishaancho Yanneessi/Shaedoori. Wirri yite konni woroonni noo hajajo eigaru mayino giddo afiratto:

Edit Index or Table of Contents

Xaa mashalaqqishaancho woy shae muccisi

Delete Index or Table of Contents

Xaa mashalaqqishaancho woy shae huni.

Please support us!