Lekkaalli qaagishsha/Hundaanni noo Qaagishsha Qineessa

Lekkaalli qaagishshiranna hundaanni noo Qaagishshira leellinshanni bayicho qineessinanni gara badi.

Tene hajajo injeesate...

Choose Uduunni - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha doori


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Goofimarchu qaagishshira suudisamme badi Goofimarchu qaagishshihu kiiro somate daninna horoonsirate akati afamanno doorhshasiiti.

Please support us!