Haawiittaamma

Haawiittaamma xuruurrata hojja qineessi, woy doori, surki, hattonni hawiittaamma huni.

Tene hajajo injeesate...

In the context menu of a cell, choose Row.


Hojja

Dooramino haawiittaami(mma) hojja soorri.

Doorranni Hojja

Wororritete xuruurra hojja bayichonko qineessite bisiccote amado ledo sumuu yitanno gede assi Tini haaro shaera rosantino qineessate doogooti.

Distribute Rows Equally

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Doori

Wirsa amadino haawiittimma doori.

Surki...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Huni

Shaete giddonni doorantino haawiittimma xuruura(rra) huni.

Please support us!