Gargari

Doorantino bisiccota amado woyeesatenni woy haaroonsatenni gargari.

Tene hajajo injeesate...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


Qaagishshu Bido

Worbichu nabbawate-callati yaannohu giddo heeriro, qaagishshu Deerru Gaxiaana leellanno.


Bisiccote gargaraasincho hoolate, bisicco(ta)doori, qiniiteenni-qiphisi, aante Bisicco - gawajjo gargartootiyaannoha doori.

Please support us!