Kiiboorde horoonsidhe Shae Muccisi

Kiiboordetenni shaete caccafo hunano geeshsha soorrano dandaatto.

Caccafootanna haawiittimmate xuruurra geeshsha soorra

Caccafoota woy haawiittimmate xuruura hunanna surka

Qaagishshu Bido

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Please support us!