Umaallo

Doorootto cinaancho mayino giddo qoolu akati aaninni umaallo wori woy hooli. Mitte bortajera mitteegge horoonsirootto umaallo baalanku qooli aana mittu akati garinni wori. Haaro bortaje giddo,"Gadennihu" qoolu akaticallu diramino. Wolu qoolu akati bortajete horoosiritto gedenaanni dirtote giddo ledamanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Header and Footer - Header


Qaagishshu Bido

Umaallu leellara dandaahu bortaje attamamate ofolte woy shiqqe heedheenna illachishittoha ikke (dandeessi illachishi - attamamate ofollo)callaati.


Kulate malaati leellannohu qoolu akatira albaanni hige umao amadeeti.

Umaallo hoolate, Surki - Umaallo doori, aanchite umaallo amadino qooli akatedoori. Konne qoolu akate ho'roonsirittoro baalunku qooli aaninni umaalllu ho'lanno.

Bortajete giddo horoonsidhanni nootto baalunku qoolu akatira umaallo ledateno ikko woy hoolate, Surki - Umaallo - Baala yaannoha doori.

To format a header, choose Format - Page Style - Header.

Please support us!