Insert Bibliography Entry

Borro ha'noonni maxaafi maqishsha surki.

Tene hajajo injeesate...

Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Borro ha'noonni maxaaffa tittiro Eo doori


Eo

Borro ha'noonni maxaafi daatabeezenni

Borro ha'noonni maxaafi daatabeezera maqishsha surki.

Bortajete amadonni

Muli bortaje giddo kuusantino borrro haa'noonni maxaaffa maareekkora maqishsha eessi. Balaxxe bortajete e'e kuusantino eo borro ha'noonni maxaaffa giddo kuunsoonni daatabezenni balaxisiinsannite.

Qaagishshu Bido

Borro ha'noonni maxaaffa amaddino eota bortaje suuqatto yannara,wole ise gede ikkite maareekkantinota bayichonko bortajete maaxantino bare giddora e'e suuqantanno.


Harancho su'ma

Surkate hasirootto borro ha'noonni maxaafi maareekkowa harancho su'ma doori.

Borreessaancho, Umo

Afamannoha ikkiro, harancho su'ma doorroonnihunnita borressaanchonna woma borrote umo konni bayichi aana leellishi.

Surki

Borro haa'noonni maxaafi maqishsha bortajete giddo surki. Haaro kuuso kalaqootto ikkiro, qolte eote gede assite surka noohe, hakkuyi ka'a mareekkirootto bortaje cufattowote ba'ahera dandiitanno.

Cufi

Hsaawa Cufi.

Haaro

Haaro borro haa'noonni maxaaffa maareekko kalaqa dandaatto hasaawira Tiro uyinoonni borro ha'noonn maxaaffar eo hasaawiwa fani. Tini maareekko kuusantannohu bortajete giddo callati. Borro ha'noonni maxaafi daatabeezera Maareekko worate, Uduunnicho - Borro ha'noonni maxaaffi Daatabeeze doori.

Muuccisi

Dooramino borro ha'noonni maxaafi maareekko muccisa dandaatto hasaawira Tiro uyinoonni borro ha'noonni maxaafi eo fani.

Please support us!