Eo (furcho)

Furchote giddo eora suudissa badi.

Tene hajajo injeesate...

Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Eigaru shae doorrooni danaatiro) doori Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Eigaru shae doorrooni danaatiro) doori Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Eigaru shae doorrooni danaatiro) doori Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Eigaru shae doorrooni danaatiro) doori Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Eigaru shae doorrooni danaatiro) doori


Deerra

Tiro aate hasirootto deerra doori.

Ganonna suudisamme

Ganote xuruuri xawisannohu mashalaqishaanchu giddo eo hiitto ikkite wole kissukki ofoltannorooti. Eote dagganno gara soorrate konni xuruuri aana noo mullicho saaxinera koode woy borro eessa dandaatto.Leddeno mullicho saaxine giddo woy koodete aana qolteno koodete qulfe qiphisi.

Fooliishshote kiiro (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

Borro eessi (E)

Fooliishshote umi borro surki.

Giggishshu uurro (T)

Giggishshu uurro surki. Giggishshu uurrora massagaanch bixxille worate ,Wonshate fikiima saaxine giddo fikiima doori. Giggishshu uurro offollo soorrate Giggishshu uurro offollo saaxine giddo hornya ei, , woy kulaanch saaxine diri.

Qoolu kiiro (#)

Eessoottohura qoolu kiiro surki.

Qooli xaadisaancho (LS and LE)

Qooli-xaadisaancho badate (LS) yaannoha fante ka’e (LE) cuffatenni qoqqowootto eo kifilera qooli-xaadisaancho kalaqi. Ganote xuruuri aana qoili-xaadisaancho kalaqate hasirootto kifilera albaanni noo fano saaxinewa qiphisi, aantete tenne qulfe ,qiphisi.Qooli-xaadisaancho wora hasiroottto kifile gedensaanni fano saaxine giddo qiphisi, aanchite tenne qulfe galagalte qiphisi . Qooli-xaadisaanchu baalunku baxxinoha ikka noosi. Horoosi’nannihuno furcho woy maxaafu furcho callateeti.

Duuchanka

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Fikiima Akata

Doorantino ganote xuruurira suudisammete akata badi.

Muccisi

Dooramino fikiimi akata muccisa dandaattowa la'e hasaawa fani.

Fikiima wonshi

Horoonsira hasirattoha giggishshote massagaancho doori.

Giggishshu uurro ofollo

Qoolaho guraanni gatinsanni qaccenna giggishshate uurro mereero agurate xeertinye ei.

Qiniitira diri

Giggishshate uurro qiniitee gattanno qoolu qaccewa qolte diri.

Suudisa

Leella dandaannohu E# qulfe ganote xuruuri giddo qiphisittoro callaati. Fooliishshote kiiro leellishate badaanchu led woyi badaanchiweelo doori .

Deerru geeshsha keeni

Rooriidi deerranteha deerra woroogisse kalaqamino mashalaqqihaanchira leellinshoonni uduunnichchi geeshsha dirrisi.

Giggishshate ofollo borgufote hulfo akati ledo soorrama dandiitanno

Giggishshote uurro " gurayidi hulfowiinni" hornya giggishshate akati aana doorre borgufote giddo xawinsoonni garinni soorrantanno gede ofoshshiishi. Hakkuyi ka’a giggishshote uurro ofoltannohu borrote gurayidi qccera gatanno bayichi garinniiti.

Please support us!