Bido

Uduunnichu Shae mashalaqishaanchu dani gede assite dooratto yannara konni woroonni noo doorshi as the daannohe.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Dananna Umo

Mashalaqqisaanchu dananna umo badi.

Dana

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Umo

Doorantino mashalaqqishaanchira umo eesse.

Angate soorrinannihura gargarre

Mashalaqqishaanchu amado soorrammakki gede hooli. Mashalaqqishaancho haaroosatto yannara mashalaqqishaanchoho angate assatto soorro ba’anno. Hoolloonni dargi giddoonni qolte worbicho goshoosha hasirittoro, - %GUMUSU'MA Borreessaancho - Suudisamme Irko yaannoha doori,aanteWorbicho hoolloonni dargi giddo - Dandeessi kulaanch saaxine yaannoha doori.

Create Index or Table of Contents

For

Bortajete mashalaqqisaancho kalaqateetirotiso woy xaa fooliishshoraatiro doori

Konni woroonni noo uduunnichinni kalaqi

Uduunnichu shae giddo eessattora hasiroottorrira uduunnichu dana doori.

Please support us!