Addi Badaano

Bare HTML bortaje gede assite amaddino bortaje suuqatto woyite, $[ofiisesu'mi] bayichonko barra, sa"aatenna, BorriMashalaqqete bare addi HTML badaanchiwa qole soorranno. barete amado hattenne soorrantino fanaanchonna cufaancho HTML badaanchi giddo surkantanno. Addihu HTML badaanchiwona kaimu HTML badaanchi ledo fiixooma afirinoha diikkanno.

$[ofiises'mi] borreessaanchi bare bande anfannihu HTML bortaje giddo <SDFIELD> badaanchinniiti. Barete dani, suudishshu, hattono addi bare su'mi fa'namino HTML badaanchi giddo e'anno. Barete badaanchi suudishshi hakkuno HTML meemmo garinni qaagama barete dani garinni ikkitanno.

Barrunna sa"atete Bare

"Barru" hattono "sa"atete" barera, Borreessate eishshi BARRUSA"ATE ledo taalo ikkanno. Barruyita woy sa"atennita suudishsha bandannihu SDNUM eishshinniiti, lawishshu gedera, barra bade kulate DD:MM:YY, woy sa"ate bade kulate HH:MM:SS horoonsi'nanni.

Rosamino barrinna rosantino sa"aate barera, barrano ikko sa'aate bandannihu SDVAL eishshinniiti.

Barrunna sa"aatete addi HTML badaanchi lawishshi qaagamannohu $[ofiisesu'ma] konni woroonni noo shae giddo leellnshoonni garinniiti:

Bare

$[ofiisesu'mi] Badaancho

Barru rosaminoho/muraminoho

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Barru soorramara dandannoho

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Sa"aate rosantinote/murroonnite

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Sa"aate soorrantara dandiitannote

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


BorriMashalaqqe Bare

BorriMashalaqqete tajera, Borreessate eishshi gari DOCINFO ledo taalo ikkanno. CINAANCHOBORREESSA eishshi gari mitto baxxitino bare dana leellishannoha ikkanna, lawishshu gedera, "Kalaqantino" BorriMashalaqqe barera, CINAANCHOBORREESSA=KALAQI. Barrunna Sa"aatete BorriMashalaqqe barera, SUUDISHSHI eishshi BARRA woy SA"AATE ledo taalanno, hattono SDNUM eishshi horoonsi'noonni kiiro suudishsha leellishanno. SDFIXED eishsi indicates if the content of the BorriMashalaqqe bare amado rosantinota/murroonnita ikkasenna hoogase leellishshanno.

Rosamino/murroonni barri woy sa"aate bare amado SDVAL eishshi ledo taalo ikkitanno, hakkuyi ka'a amado SDFIELD HTML badaano mereero heedhanno borro ledo taalo ikkitanno.

Barete gede ikkite $[ofiisesu'minni] qaagantanno BorriMashalaqqe addi HTML badaano lawishshi konni woroonni noo shae giddo leellinshoonni:

Bare

$[ofiisesu'mi] Badaancho

Xawishsha (rosantino/murroonni amado)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Xawishsha</SDFIELD>

Kalaqantino barra

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Boci-boco 98</SDFIELD>

Kalaqantino sa'aate (rosantino/murroonni amado)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Soorrinoonni/woyyeessinoonni barra

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Mo 23 Feb, 98</SDFIELD>


Please support us!