Uduunnu Mayino

Uduunne - Afoo - Haawiichchisha doori

Uduune - Qaallate Batinye doori

Choose Tools - Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Choose Uduunni - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha doori

Uduunne - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha - Lekkaalli Qaagishsha giggishsha doori

Uduunne - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha - Umiidi Qaagishsha giggishsha doori

Shae - Woleessi - Borro Shaete giddora doori

Uduunne - Diri doori

Uduunne - Shalagi doori

+ plus sign

Uduunne - Yanneessi doori

Choose Tools - Update - Page Formatting

Uduunne- Yanneessi - Xaa Mashalaqqishaancho doori

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Uduunne - Yanneessi - Yanneessi Baala doori

Uduunne - Yanneessi - Bare doori e

F9 qulfe

Uduunne - Yanneessi - Xaadisaancho doori

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Uduunne - Makancho Sookka Kaa'laanch doori

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

Makancho Sokka

Please support us!