Uduunnigaxubba

Gadete uduunnigaxubba LibreOffice shallago giddo baqqado afirimali bortajenni loosate yannara leellitannori kowiicho xabbino. Uduunni gaxubba hasattokki harsatenni, hunatenni woy haaroo bidubba ledatenni wonshate woyeessa dandaatto.

Mereggisa Gaxa

Mereggisu gaxi baalunku LibreOffice loosansiiso giddo heeranno.

Uduunnu Gaxa

Uduunnu gaxi duucha wote horoonsi'noonni assiishsha amadino.

Deerru Gaxa

Deerru gaxi baqqado bortaje mashalaqqe leellishanno.

Please support us!