Iskeelle aa

Roore Iskeelle aate mashalaqqeLibreOffice Shallago giddo hattono gama lawishsha kawiicho anfanni. (Tenne borrora maqishshu malaati coye bokkeessate hajora callati ikkinina lawishshu wido kulate di-ikkino.)

Batisaancho Iskeellete di-ofoltino (lawishsha: "faakte Istake{a#b}" hattono "faakte {a aana b}") coy gede ikkiro kaimu xuruurinnita woy mereershita horoonsirate.

Gombootuno ayee woyiteno soorrantannokki bikko noose. Tini baalunku gombote gede assine horoonsirate malaateeti. "(((a)))", "( Istake{a#b#c})", "(a aana b)" heewisi.

Gombo "gura" woy "qiniitinni" balaxxanno, ikkolla kayinnina, wo'manka woyite tidhotenni rageessantanno. "gura(gura(gura(qiniite)qiniite)qiniite)" lai, "gura(Istake{a#b#c}qiniite)", "gura(a aana b qiniite)".

GamaSonna soorrantannokki bikko noose; kuri hojjaameessu malaati aleenni ofoshshiinshoonniha ikkiro soorritooti.

Qorophishu Bido

Lawishshu giddo foonqe halaalaancho ganora hasantanno/hasiissanno. Insano Hajajote xullaallo giddo eo assatto woyite huna dihasiissannohe.


Please support us!