Malaatta Mashalaqqishaanote ledo

Sayikkihun LibreOffice Shallagona malaatta mashalaqqishaanchu ledo kalaqate hiitto assine horoonsirateetiro kulannoha woroonni leellinshoonni. Lawishsha kilippete badirira hinkiila dandaatto qolteno konne Hajajote xullaallo giddo umikki afirimali giddo horoonsira dandaatto.

Symbols with Indices

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Please support us!