Aanino Malaatisaancho

Wirsa aantino malaatisaanchi widira qolte milli assi(qiniitira qolte millisi).

Qaagishshu Bido

"Malaatisaano" darguamadaanooti. Insano Hajajoote hule giddo <?> suude amaddanno.


Tene hajajo injeesate...

Doori Muccisi - Aanno Malatisaancho

F4 qulfe


Please support us!