Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Meemo

Giraafikichote Gara

Doorantino Giraafikicho uduunniillachi sona diranno. Xaa fayile giddo hanqafantino woy xaaddino giraafikkicho uduunni disoorramanno, uduunnichu illacha calla ikkinnina.

Bisiccu Akatta

Giraafikichu gara

Kuula

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Reqeccishsha

Giraafikichu uduun opaquenichi reqeccishame badannohornyuwu 0% kae (wo'munni xalalu) hakkiinni sae +100% (wo'munni reqeccimma) dandaantannoreeti.

Bido

Reqeccimmo

Qixiiqi

Surkantino misile qixiixa fajjanno.Reqecco qixxaawamate dandiitannohu sirkantino misile soorrantinokkiha ikkiro callaati.Qixiixodandaantanno gede misile doorama hasiissanno.

Riginna misiloonsi bido kisseenna dagganno hasaawo diheedhanno,kayinni sette qixiixote kasuwa la"a dandaatto.Doorantino misileta eigarote mayimma fante misile qixiixi doori ,qixiixate hasaawo hasi'rattoha ikkiro.

Misile qixiixate settunku kasi giddoonni baxittoha qixiixate kasa goshooshi.

bido

Qixiixi

Please support us!