Qummishshu Gaxa

Qummishshu Illachigiddo, Gummishshu gaxi marro marro hinge horoonsi'nanni muccishate uduunne amadino. Ledote hajajo amadino uduunni-gaxa fanate bidotenni aanchite worbicho qiphisi.

Kee'mille

Xaa bortajera leellishalbu leellisha ajishanno nna halashanno. kee'millu uduunnigaxa fanate bidotenni aanino worbicho kisi.

Bido

Gumishshu nna Isilaadete illachi giddo (LibreOffice Biinfille kee'misi)

Umi Deerra

Xaa isilaade leellishora isilaadubbate umma agurranna isilaadennita baala umaallubba maaxanno. Maaxantino umaallubba isilaadete umi albaannikolishshu xuruurinni leellitanno. Umaallubba leellishate, Baala Deerrubba bido kisi.

Icon First Level

Umi Deerra

Baala Deerrubba

Xaa isilaade leelsho giddo isilaadete maaxantino umaalluwa leellishanno. Xaa isilaade leelsho giddo isilaadete umma gattanna baala umaalluwa maaxate, Umi Deerri bido kisi.

Icon All Levels

Baala Deerrubba

Cinaanchobixxilluwa Maaxi

Dooramino umaalli cinaanchoumaalluwa maaxanno. Maaxantino cinaancho umaalluwa umaallu albaanni kolshu xuruurinni leellitanno. Shiimiidi deerri umaalluwa leellishate, Cinaanchobixxilluwa Leellshi bido kisi.

Icon Hide Subpoints

Cinaanchobixxilluwa Maaxi

Cinaanchobixxilluwa Leellishi

Dooramino umaalliha maaxantino umaalluwa leellishanno. Dooramino umaalliha cinaanchoumaalluwa maaxate, Cinaanchobixxilluwa Maaxi bido kisi.

Icon Show Subpoints

Cinaanchobixxilluwa Leellishi

Suudisamme Fani/Cufi

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Bido

Suudisamme Fani/Cufi

Kolsho nna Waajjo

Isilaadubbakki kolshunni nna waajjunni calla leellishanno.

Bido

Kolsho nna Waajjo

Isilaade Leellishsha

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Isilade Leellishi

Please support us!