Bitimaappete Misile Worbichu Giraaficho giddora Soorra

Worbichu giraaficho giraafichote isilanchimma ba'ukkinnibikka soorrama dandiitanno. LibreOffice Misile nna Biinfilli giddo, bitimaappete misile worbichu giraafichora soorra dandaatto.

  1. Soorrate hasirattota bitimaappete misile doori.

  2. Aantanori giddo mitto loosi:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Polygon.

    LibreOffice Biinfilli giddo, uduunnicho qiniiteenni-kisi, nna aanchite Soorri - Batinyu midaadiradoori.

  3. Misilete soorrote doorubba qineessi, nna aanchite OKkisi. Soorrote doorubba xawishshira Batinyu midaadira Soorri lai.

Please support us!