Isilaadete soorrubba yanna wirro macciishshi

LibreOffice umi-loosaanchi isilaade soorrubbara taalo wirro macciishshate yannuwa tirate kaa'lannohe.

Isilaadubba qixxeessi, baxxitino bido horoonsidhe leellisha hanafi, hedote macciishaanchikkira umi isilaadera maa kulate hasiroottoro kuli, aanchite aantanno isilaade luphisi nna w.k.l. LibreOffice mitte mittente isilaadera leellishate yanna maareekkanno, ikkinohura umi-loosaanchi isilaade soorrubbannigodo'late aantanno yanna, mareekantino gede ikkitanno.

Wirro maccishate yannuwanni leellishi maareekkate

  1. Shiqishsha fani, nna Isilaadete Diraancho illachaho xaadisi.

  2. Isilaadete Illachi gaxi giddoWirromacciishshi Yannubba bidonni Bido leellisha hanafi. Umi isilaade, nna yannancho lekkaalli cawe giddo lai.

  3. Aantanno isilaadera luphisate yanna ikkituro, yannate kiiraancho kisi. Isilaadete gadete qineesso agarate, isilaade kisi, kayinni yannate kiiraancho kissooti. Shiqishshikki giddo baala isilaadubbara konni garinni loosi.

  4. LibreOffice mittu mittunku isilaadera maareekkantino leellishate yanna afirino. Shiqishshakki suuqi.

  5. If you want the whole presentation to auto-repeat, open the menu Slide Show - Slide Show Settings. Click Loop and repeat after and OK.

Please support us!